Categories
Uncategorized

Ode aan de GSM

Oh gij, die mij in contact brengt met mijn vrienden. Gij, die mij in staat stelt chips en pizza te bestellen. Gij, die ervoor zorgt dat ik opgehaald kan worden aan station of bushalte. Gij zorgt ervoor dat ik geen enkele afspraak vergeet; dat ik steeds op tijd (kan) zijn. Gij brengt mijn vrienden terug als ik ze verloren ben en zorgt ervoor dat ik steeds bereikbaar ben.

Vaak heb ik nachtenlang gewacht op uw berichtsignaal; vaak heb ik gehoopt dat gij zou rinkelen. Ik heb u gebruikt op momenten dat ik u beter niet gebruikt had; heb je gebruikt om mensen te sturen die beter niets ontvangen.

En ik heb je vervloekt; heb je de straatstenen laten zien. In de vooruit wierp ik jou op de grond; stellig van plan je nooit meer op te rapen. En vaak heb ik mezelf moeten tegen houden je niet tegen de muur te gooien, te verbrijzelen, vermorzelen.

Maar veel vaker hebt gij mij geholpen. Ik kan u dus beter dankbaar zijn. Ik dank u, GSM, voor alles wat gij voor mij doet. Merci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *