Categories
Dolumar

There we Go

Tile Daar gaan we dan.

Officiële aankondiging: Neuron Interactive is begonnen aan een nieuw game. Het zal een RTS zijn in de stijl van de goeie oude Age of Empire games, maar dan in browser versie.

Meer kan ik er momenteel niet over vertellen, maar het wordt “vet-geil”! Je zal er in de komende maanden in ieder geval meer over horen.

Categories
Uncategorized

Stijlfoutje

Hoe lang blijf je nog?
– Niet lang want ik ben bijna weg.

Categories
Mijn Wereld

Mijn Kamer

In navolging van een post op ons klasforum (“Post je gameplekje”) heb ik besloten ook eens m’n kamer online te zetten. Bij deze: een fotosessie van mijn kamer.

De kamer zelf is ongeveer 4m op 3m. Wat je met oude rommal al niet kan doen 😉
(Mijn excuses voor de ietwat groot uitgevallen foto’s. Helaas ben ik te lui om ze te verkleinen.)

PickupLinker - front box.Den TV.BACK - versterkerOverview OostComputers.JunkVideo Proecessing UnitDe Oude TFTStudeerhoekZetel, kat.Bed.WekkerradioZwaar gaan.

Om af te sluiten: Een fototje van ik die aan het studeren ben:
(Op andere momenten was ik wel degelijk *wel* aan het studeren hoor. Daar zijn enkel geen foto’s van gemaakt.)

Studeren

Categories
Familie Uncategorized

De Poppenkast van Marieken

Groot nieuws in showbizz-land. Mijn zus, die haar eindwerk over “Het Poppenspel” gemaakt heeft, zal deze ochtend haar eindresultaat tonen. Hier is in ieder geval al een voorsmaaktje!

Categories
Mijn Mening

VRT: Vlaams Belang versus Dedecker

Frank Vanhecke was vanavond te gast bij “Laatste Ronde 07”. Het interview begon met een interview met Emma Vanhecke, de 16-jarige dochter van. Zij is lid van de VNJ (de Vlaams-nationalistische scholierenvereneging) en het beeld van haar kamer liet blijken dat ze een sterke strijder voor de Vlaamsche zaak is.

Vlaanderen onafhankelijk? Het afsplitsen van Vlaanderen lijkt me onhaalbaar. Walen en Vlamingen zijn op een bepaalde manier verbonden.

Het interview daarentegen was een stuk interessanter. Als reactie op het partijstandpunt rond vreemdelingen sprak Emma dat “vreemdelingen ook gewoon mensen zijn” en dat er “in Brugge niet echt problemen zijn”. Ook op het standpunt rond de Vlaams – nationale zaak moest zij het spoor van Vlaams Belang verlaten: ze zei immers dat “het afsplitsen van Vlaanderen een onhaalbaar standpunt is”. Op een ietwat nationalistische wijze voegde ze eraan toe dat “Walen en Vlamingen op een bepaalde manier toch verbonden zijn. Walen zijn ook gewoon mensen.”.

Vanhecke reageerde in ironie: “Het zakgeld voor de oudste is deze week nog niet verzekerd.” Ook bemerkte hij dat hij meer tijd zou steken in de politieke opvoeding van zijn jongste dochter.

Is het niet heerlijk dat iedereen kans heeft op een intelligente dochter die dingen in zijn perspectief kan zien?

Frank Vanhecke vervolgde het programma met een bezoek aan Wallonië, dat hij op ludieke wijze “buitenland” noemde. Vanhecke reageerde niet op het groepje omstanders die hen duidelijk “niet welkom in Wallonië” noemden.

In z’n terminologie bleef Vanhecke trouw aan de standpunten. Hij sprak steeds over “het land Wallonië” en besprak de Walen als “goede mensen, maar ze moeten met hun poten van onze grond en ons geld blijven.” Dedecker, uitgenodigd als tegenstander, bemerkte dat als in sommige nieuwsbrieven van het Vlaams Belang het woord “Waal” vervangen zou worden door “Marokkaan”, de brieven meteen als racistisch zouden bestempeld worden.

U kan de messen nog uit m’n rug trekken. Ik ben een slachtoffer van de politiek.

Verder werd er nog gepraat over de “slachtofferrol” waarin beide partijen zich lijken te hullen. Hier ontkende Vanhecke dat Vlaams Belang zich als slachtoffer manifesteert. Dedecker daarentegen meende dat hijzelf zeker en vast een slachtoffer is. “U kunt de messen nog uit m’n rug trekken.”

Het interview met Emma is hier te herbekijken.

Categories
Mijn Mening Mijn Wereld

Air Libre Brussel

Air Libre, het actiecomité dat ijvert voor het stopzetten van nachtvluchten over de deelgemeenten van Brussel, heeft 10 overtredingen op de geluidsnormen laten vaststellen. De rechtbank stelde op 10 mei dat de actiegroep per overtreding 5’000 euro schadevergoeding kan eisen van de Belgische overheid.

Minister Landuyt weigert zich echter neer te leggen bij deze beslissing en “denkt er zelfs niet aan deze dwangsommen te betalen”.

Na een tijdje surfen en zoeken op de site van Air Libre, heb ik nog altijd niet gevonden waarvoor dit geld gebruikt zal worden. Ik vind dit immers een belangrijke kwestie, gezien het hier over mij geld gaat.

Ik zie in wezen 2 klachten:

1. De geluidshinder
De geluidshinder. Dit is natuurlijk begrijpelijk. Een vliegtuig maakt nu eenmaal behoorlijk wat lawaai en op lage hoogtes kan dit een behoorlijke verstoring van de nachtrust betekenen. Anderzijds kan men natuurlijk stellen dat luchthaven Zaventem reeds in 1956 gebouwd werd. Ondertussen waren er al meerdere luchthavens in Brussel en was er dus al sprake van een heuse “luchthavenstad”. Sommige bewoners van de huidige 19 deelgemeenten die “geteisterd worden door de luchthaven” wonen daar natuurlijk al zo lang, maar dit kan denk ik niet gelden voor de overgrote meerderheid.

Om op hetzelfde punt verder te gaan: De Luchthaven zorgde voor een daling van de grondprijzen. Dit heeft sommige mensen ertoe aangezet in de rand te komen wonen. Dit is wat ik noem “eigen schuld, dikke bult”. Wat is de volgende stap? Naast de E40 gaan wonen en de staat aanklagen wegens nachtlawaai?

2. De Veiligheid
Kennelijk is er ook een grote angst voor neerstortende vliegtuigen. Hier zou ik natuurlijk met een heleboel grafiekjes en statistieken kunnen afkomen, maar we blijven bij de essentie: het leven houdt nu eenmaal risico’s in. De laatste grote vliegtuigcrash in België dateert van 1997… Het was een stuntvliegtuig dat ondersteboven vloog. De laatste ramp met een passagiersvliegtuig dateert dan weer van 1971 (Aarsele)… Het lijkt me dat er meer kans is dat er een camion door je gevel rijdt.

Tot Slot
Bij deze wil ik graag een dwangsom eisen aan de Lijn. Hun regelmatig passerende bussen zorgen voor een irriterende trilling door heel het huis. Ook wil ik het departement voor Defensie aansporen hun 21 juli optochten te staken. Het herhaaldelijk overvliegen van straaljagers en bommenwerpers is een behoorlijke domper op de barbequevreugde.

Reacties zijn altijd welkom.