Categories
Mijn Wereld

Maatschappij.

<meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.0 (Linux)" /><meta name="AUTHOR" content="Thijs Schaeghe" /><meta name="CREATED" content="20070323;15100300" /><meta name="CHANGEDBY" content="Thijs Schaeghe" /><meta name="CHANGED" content="20070323;15220900" /> </p> <style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p style="margin-bottom: 0cm">Welkom, vreemdeling. Welkom in de westerse maatschappij.<br /> Ik heet U bij deze welkom. Ik heet U welkom. Per brief. Welkom.</p> <p style="margin-bottom: 0cm">De principes van de samenleving zijn eigenlijk bijzonder simpel. Zolang je je aan 1 stamregel houdt, zal U niet uit de toon vallen. Bedenk, bij elke handeling, dat het niet aangewezen is een naaste te helpen. Vooral als uw leeftijd de 35 heeft overschreden. Vanaf uw 35ste verjaardag is het namelijk aangewezen de jeugd te verachten, de mensheid te versmaden en een algemene haat tegenover de medemens op te bouwen.</p> <p style="margin-bottom: 0cm">Ik ken Uw naam niet. Ik weet niet van waar U bent. Maar onthoudt deze wijze raad. Hij zal u veel ellende besparen!</p> <p style="margin-bottom: 0cm">In vlaanderen is het zo dat, op eender welk moment van de dag, het openbaar vervoer sneller is dan liften. Zelfs als je slechts 1 bus per uur hebt, en je hebt deze juist gemist. Zet U dus even in het gras en geniet van de vallende regen. Uw duim opsteken is vermoeiend en wordt over het algemeen ook niet aanvaard.</p> <p style="margin-bottom: 0cm">Als U in de situatie verkeerd dat U zelf, alleen, in een auto zit, ga dan niet in op smeekbeden van wandelaars. Een opgestoken duim betekend immers “Stop hier voor een carjacking” en mag geenigszins anders geïnterpreteerd worden. In uw jonge jaren wordt U misschien verleidt door het gevoel een medemens te helpen, maar vreest niet: dit gevoel is relatief en U zal het snel vergeten.</p> <p style="margin-bottom: 0cm">Het is gebruikelijk om een lang en irriterend leven te lijden. Probeer dus gezond te leven. Wees christelijk en individualistisch. Geloof in goede daden zonder eigenlijk uitvoering. Wees jezelf, op een egocentrische manier. Koop een gezinswagen en rij alleen.</p> <p style="margin-bottom: 0cm">Op een dag zullen alle oude mensen dood zijn! Muhahaha!<br /> Bende klootzakken.</p> </div><!-- .entry-content --> </div><!-- .post-inner --> <div class="section-inner"> </div><!-- .section-inner --> </article><!-- .post --> <hr class="post-separator styled-separator is-style-wide section-inner" aria-hidden="true" /> <article class="post-57 post type-post status-publish format-standard hentry category-world" id="post-57"> <header class="entry-header has-text-align-center"> <div class="entry-header-inner section-inner medium"> <div class="entry-categories"> <span class="screen-reader-text"> Categories </span> <div class="entry-categories-inner"> <a href="https://www.daedeloth.com/category/world/" rel="category tag">Mijn Wereld</a> </div><!-- .entry-categories-inner --> </div><!-- .entry-categories --> <h2 class="entry-title heading-size-1"><a href="https://www.daedeloth.com/2007/03/11/egoisme/">Egoïsme</a></h2> <div class="post-meta-wrapper post-meta-single post-meta-single-top"> <ul class="post-meta"> <li class="post-author meta-wrapper"> <span class="meta-icon"> <span class="screen-reader-text"> Post author </span> <svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18" height="20" viewBox="0 0 18 20"><path fill="" d="M18,19 C18,19.5522847 17.5522847,20 17,20 C16.4477153,20 16,19.5522847 16,19 L16,17 C16,15.3431458 14.6568542,14 13,14 L5,14 C3.34314575,14 2,15.3431458 2,17 L2,19 C2,19.5522847 1.55228475,20 1,20 C0.44771525,20 0,19.5522847 0,19 L0,17 C0,14.2385763 2.23857625,12 5,12 L13,12 C15.7614237,12 18,14.2385763 18,17 L18,19 Z M9,10 C6.23857625,10 4,7.76142375 4,5 C4,2.23857625 6.23857625,0 9,0 C11.7614237,0 14,2.23857625 14,5 C14,7.76142375 11.7614237,10 9,10 Z M9,8 C10.6568542,8 12,6.65685425 12,5 C12,3.34314575 10.6568542,2 9,2 C7.34314575,2 6,3.34314575 6,5 C6,6.65685425 7.34314575,8 9,8 Z" /></svg> </span> <span class="meta-text"> By <a href="https://www.daedeloth.com/author/daedeloth/">daedeloth</a> </span> </li> <li class="post-date meta-wrapper"> <span class="meta-icon"> <span class="screen-reader-text"> Post date </span> <svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18" height="19" viewBox="0 0 18 19"><path fill="" d="M4.60069444,4.09375 L3.25,4.09375 C2.47334957,4.09375 1.84375,4.72334957 1.84375,5.5 L1.84375,7.26736111 L16.15625,7.26736111 L16.15625,5.5 C16.15625,4.72334957 15.5266504,4.09375 14.75,4.09375 L13.3993056,4.09375 L13.3993056,4.55555556 C13.3993056,5.02154581 13.0215458,5.39930556 12.5555556,5.39930556 C12.0895653,5.39930556 11.7118056,5.02154581 11.7118056,4.55555556 L11.7118056,4.09375 L6.28819444,4.09375 L6.28819444,4.55555556 C6.28819444,5.02154581 5.9104347,5.39930556 5.44444444,5.39930556 C4.97845419,5.39930556 4.60069444,5.02154581 4.60069444,4.55555556 L4.60069444,4.09375 Z M6.28819444,2.40625 L11.7118056,2.40625 L11.7118056,1 C11.7118056,0.534009742 12.0895653,0.15625 12.5555556,0.15625 C13.0215458,0.15625 13.3993056,0.534009742 13.3993056,1 L13.3993056,2.40625 L14.75,2.40625 C16.4586309,2.40625 17.84375,3.79136906 17.84375,5.5 L17.84375,15.875 C17.84375,17.5836309 16.4586309,18.96875 14.75,18.96875 L3.25,18.96875 C1.54136906,18.96875 0.15625,17.5836309 0.15625,15.875 L0.15625,5.5 C0.15625,3.79136906 1.54136906,2.40625 3.25,2.40625 L4.60069444,2.40625 L4.60069444,1 C4.60069444,0.534009742 4.97845419,0.15625 5.44444444,0.15625 C5.9104347,0.15625 6.28819444,0.534009742 6.28819444,1 L6.28819444,2.40625 Z M1.84375,8.95486111 L1.84375,15.875 C1.84375,16.6516504 2.47334957,17.28125 3.25,17.28125 L14.75,17.28125 C15.5266504,17.28125 16.15625,16.6516504 16.15625,15.875 L16.15625,8.95486111 L1.84375,8.95486111 Z" /></svg> </span> <span class="meta-text"> <a href="https://www.daedeloth.com/2007/03/11/egoisme/">11/03/2007</a> </span> </li> <li class="post-comment-link meta-wrapper"> <span class="meta-icon"> <svg class="svg-icon" aria-hidden="true" role="img" focusable="false" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="19" height="19" viewBox="0 0 19 19"><path d="M9.43016863,13.2235931 C9.58624731,13.094699 9.7823475,13.0241935 9.98476849,13.0241935 L15.0564516,13.0241935 C15.8581553,13.0241935 16.5080645,12.3742843 16.5080645,11.5725806 L16.5080645,3.44354839 C16.5080645,2.64184472 15.8581553,1.99193548 15.0564516,1.99193548 L3.44354839,1.99193548 C2.64184472,1.99193548 1.99193548,2.64184472 1.99193548,3.44354839 L1.99193548,11.5725806 C1.99193548,12.3742843 2.64184472,13.0241935 3.44354839,13.0241935 L5.76612903,13.0241935 C6.24715123,13.0241935 6.63709677,13.4141391 6.63709677,13.8951613 L6.63709677,15.5301903 L9.43016863,13.2235931 Z M3.44354839,14.766129 C1.67980032,14.766129 0.25,13.3363287 0.25,11.5725806 L0.25,3.44354839 C0.25,1.67980032 1.67980032,0.25 3.44354839,0.25 L15.0564516,0.25 C16.8201997,0.25 18.25,1.67980032 18.25,3.44354839 L18.25,11.5725806 C18.25,13.3363287 16.8201997,14.766129 15.0564516,14.766129 L10.2979143,14.766129 L6.32072889,18.0506004 C5.75274472,18.5196577 4.89516129,18.1156602 4.89516129,17.3790323 L4.89516129,14.766129 L3.44354839,14.766129 Z" /></svg> </span> <span class="meta-text"> <a href="https://www.daedeloth.com/2007/03/11/egoisme/#respond">No Comments<span class="screen-reader-text"> on Egoïsme</span></a> </span> </li> </ul><!-- .post-meta --> </div><!-- .post-meta-wrapper --> </div><!-- .entry-header-inner --> </header><!-- .entry-header --> <div class="post-inner thin "> <div class="entry-content"> <p>Er zijn enkele dingen die mij mateloos kunnen irriteren. Een daarvan is het gepersonaliseerde egoïsme dat sommige mensen in zich lijken te dragen. Het “mijn” gevoel, dat zeer duidelijk bij jonge kinderen te zien is, zet zich bij sommige mensen door tot grote hoogtes.</p> <p>In extrema leidt dit fenomeen tot wat wij elke dag in onze maatschappij zien. Een meisje dat achtervolgd wordt in een donkere straat doet er beter aan “brand” te roepen. Gewone angstkreten of “Help mij!” volstaan niet meer. Dit is eenvoudig te verklaren: bij brand loopt mogelijk het eigen huis gevaar.</p> <p>Ik meen dat dit een combinatie van fundamentele luiheid, eigen aan ieder mens, en een groot “mijn” – gevoel is. Er zijn natuurlijk nog honderden situaties waar je deze manier van denken kan voortzetten.</p> </div><!-- .entry-content --> </div><!-- .post-inner --> <div class="section-inner"> </div><!-- .section-inner --> </article><!-- .post --> </main><!-- #site-content --> <div class="footer-nav-widgets-wrapper header-footer-group"> <div class="footer-inner section-inner"> <aside class="footer-widgets-outer-wrapper"> <div class="footer-widgets-wrapper"> <div class="footer-widgets column-one grid-item"> <div class="widget widget_search"><div class="widget-content"><form role="search" method="get" class="search-form" action="https://www.daedeloth.com/"> <label for="search-form-2"> <span class="screen-reader-text"> Search for: </span> <input type="search" id="search-form-2" class="search-field" placeholder="Search …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Search" /> </form> </div></div> <div class="widget widget_recent_entries"><div class="widget-content"> <h2 class="widget-title subheading heading-size-3">Recent Posts</h2><nav aria-label="Recent Posts"> <ul> <li> <a href="https://www.daedeloth.com/2024/02/15/my-2023-in-numbers/">My 2023 in numbers</a> </li> <li> <a href="https://www.daedeloth.com/2023/01/13/my-2022-in-numbers/">My 2022 in numbers</a> </li> <li> <a href="https://www.daedeloth.com/2022/09/21/eukles-marketing-automation-done-diy/">Eukles: Marketing Automation done DIY</a> </li> <li> <a href="https://www.daedeloth.com/2022/09/09/quizwitz-quizfabriek-ecosystem/">QuizWitz / Quizfabriek ecosystem</a> </li> <li> <a href="https://www.daedeloth.com/2022/01/10/my-2021-in-numbers/">My 2021 in numbers</a> </li> </ul> </nav></div></div><div class="widget widget_recent_comments"><div class="widget-content"><h2 class="widget-title subheading heading-size-3">Recent Comments</h2><nav aria-label="Recent Comments"><ul id="recentcomments"><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">daedeloth</span> on <a href="https://www.daedeloth.com/2021/01/01/my-2020-in-numbers/#comment-4779">My 2020 in numbers</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">wim</span> on <a href="https://www.daedeloth.com/2021/01/01/my-2020-in-numbers/#comment-4777">My 2020 in numbers</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">Kris</span> on <a href="https://www.daedeloth.com/2020/01/02/my-2019-in-numbers/#comment-1787">My 2019 in numbers</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">Ine</span> on <a href="https://www.daedeloth.com/2007/11/16/scarlet-one-problemen-voice-box-voip-internet-traag-ruis-kraken/#comment-53">Scarlet One problemen oplossen</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">charlotte</span> on <a href="https://www.daedeloth.com/2015/01/29/mind-the-gap-1/#comment-89">Mind the gap 1</a></li></ul></nav></div></div><div class="widget widget_archive"><div class="widget-content"><h2 class="widget-title subheading heading-size-3">Archives</h2><nav aria-label="Archives"> <ul> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2024/02/'>February 2024</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2023/01/'>January 2023</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2022/09/'>September 2022</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2022/01/'>January 2022</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2021/01/'>January 2021</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2020/01/'>January 2020</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2019/11/'>November 2019</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2019/09/'>September 2019</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2015/01/'>January 2015</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2014/12/'>December 2014</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2014/08/'>August 2014</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2014/02/'>February 2014</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2013/10/'>October 2013</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2012/04/'>April 2012</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2012/02/'>February 2012</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2012/01/'>January 2012</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2011/11/'>November 2011</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2011/08/'>August 2011</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2011/07/'>July 2011</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2011/05/'>May 2011</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2011/03/'>March 2011</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2011/01/'>January 2011</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2010/12/'>December 2010</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2010/11/'>November 2010</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2010/10/'>October 2010</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2010/09/'>September 2010</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2010/08/'>August 2010</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2010/07/'>July 2010</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2010/06/'>June 2010</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2010/05/'>May 2010</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2010/03/'>March 2010</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2010/02/'>February 2010</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2009/11/'>November 2009</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2009/09/'>September 2009</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2009/03/'>March 2009</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2008/12/'>December 2008</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2008/10/'>October 2008</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2008/09/'>September 2008</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2008/08/'>August 2008</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2008/07/'>July 2008</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2008/06/'>June 2008</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2008/05/'>May 2008</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2008/04/'>April 2008</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2008/03/'>March 2008</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2008/02/'>February 2008</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2008/01/'>January 2008</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2007/12/'>December 2007</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2007/11/'>November 2007</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2007/10/'>October 2007</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2007/09/'>September 2007</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2007/08/'>August 2007</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2007/07/'>July 2007</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2007/06/'>June 2007</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2007/05/'>May 2007</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2007/04/'>April 2007</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2007/03/' aria-current="page">March 2007</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2007/02/'>February 2007</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2007/01/'>January 2007</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2006/12/'>December 2006</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2006/11/'>November 2006</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2006/10/'>October 2006</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2006/09/'>September 2006</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2006/08/'>August 2006</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2006/07/'>July 2006</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2006/06/'>June 2006</a></li> <li><a href='https://www.daedeloth.com/2006/05/'>May 2006</a></li> </ul> </nav></div></div><div class="widget widget_categories"><div class="widget-content"><h2 class="widget-title subheading heading-size-3">Categories</h2><nav aria-label="Categories"> <ul> <li class="cat-item cat-item-2"><a href="https://www.daedeloth.com/category/dolumar/">Dolumar</a> </li> <li class="cat-item cat-item-3"><a href="https://www.daedeloth.com/category/english/">English</a> </li> <li class="cat-item cat-item-4"><a href="https://www.daedeloth.com/category/events/">Events</a> </li> <li class="cat-item cat-item-5"><a href="https://www.daedeloth.com/category/familie/">Familie</a> </li> <li class="cat-item cat-item-6"><a href="https://www.daedeloth.com/category/politiek/">Mijn Mening</a> </li> <li class="cat-item cat-item-7"><a href="https://www.daedeloth.com/category/world/">Mijn Wereld</a> </li> <li class="cat-item cat-item-8"><a href="https://www.daedeloth.com/category/reis/">Reis</a> </li> <li class="cat-item cat-item-9"><a href="https://www.daedeloth.com/category/route-to-destiny/">Route to Destiny</a> </li> <li class="cat-item cat-item-10"><a href="https://www.daedeloth.com/category/schrijfsels/">Schrijfsels</a> </li> <li class="cat-item cat-item-11"><a href="https://www.daedeloth.com/category/spam/">Spam</a> </li> <li class="cat-item cat-item-12"><a href="https://www.daedeloth.com/category/startup/">Startup</a> </li> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://www.daedeloth.com/category/uncategorized/">Uncategorized</a> </li> <li class="cat-item cat-item-13"><a href="https://www.daedeloth.com/category/web/">World Wide Web</a> </li> </ul> </nav></div></div><div class="widget widget_meta"><div class="widget-content"><h2 class="widget-title subheading heading-size-3">Meta</h2><nav aria-label="Meta"> <ul> <li><a href="https://www.daedeloth.com/wp-login.php">Log in</a></li> <li><a href="https://www.daedeloth.com/feed/">Entries feed</a></li> <li><a href="https://www.daedeloth.com/comments/feed/">Comments feed</a></li> <li><a href="https://wordpress.org/">WordPress.org</a></li> </ul> </nav></div></div> </div> </div><!-- .footer-widgets-wrapper --> </aside><!-- .footer-widgets-outer-wrapper --> </div><!-- .footer-inner --> </div><!-- .footer-nav-widgets-wrapper --> <footer id="site-footer" class="header-footer-group"> <div class="section-inner"> <div class="footer-credits"> <p class="footer-copyright">© 2024 <a href="https://www.daedeloth.com/">Thijs' world</a> </p><!-- .footer-copyright --> <p class="powered-by-wordpress"> <a href="https://wordpress.org/"> Powered by WordPress </a> </p><!-- .powered-by-wordpress --> </div><!-- .footer-credits --> <a class="to-the-top" href="#site-header"> <span class="to-the-top-long"> To the top <span class="arrow" aria-hidden="true">↑</span> </span><!-- .to-the-top-long --> <span class="to-the-top-short"> Up <span class="arrow" aria-hidden="true">↑</span> </span><!-- .to-the-top-short --> </a><!-- .to-the-top --> </div><!-- .section-inner --> </footer><!-- #site-footer --> <!-- GTM Container placement set to footer --> <!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MKFDHH4" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" aria-hidden="true"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) --><script src="https://www.daedeloth.com/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/dist/js/gtm4wp-form-move-tracker.js?ver=1.20.2" id="gtm4wp-form-move-tracker-js"></script> </body> </html>